Undervisning

 
   
 
Undervisning kan på kort form karakteriseres som et systematisk tilrettelagt forløb, der sigter mod, at deltagerne erhverver sig viden, kundskaber og færdigheder inden for et specifikt læringsområde.

 

Dahlbæk Consulting tilbyder undervisning for individuelle og grupper, og fælles musikaktiviteter inden for følgende områder:

Kor: Et kor kan være defineret som et pigekor, blandet kor, børne-/forældrekor, firmakor, ældrekor, der synger indenfor enkelte eller flere af nedenstående genrer (minimum 2 lektioner pr. gang og minimum 12 deltagere)

  • Gospel
  • Den danske sangskat
  • Madrigalkor
   MG 9643 kopier
   

Brugsklaver for begyndere og lettere øvede (kun individuel). Særlig målrettet brug af klaveret i folkeskoler og frie grundskoler

  • Melodispil
  • Akkompagnementsspil (becifringsspil)

Musikfaglige og musikdidaktiske områder (minimum 12 deltagere)

Undervisningen tager afsæt i deltagernes forudsætninger og potentialer. Et undervisningsforløb kan have sociale og/eller faglige mål. Forløb kan for eksempel have karakter af sociale arrangementer af kortere eller længere varighed enten som et ønske om støtte i relation til en bestemt, afgrænset opgave (koncert, lærer-/pædagogopgaver med mere), som et efter-/videreuddannelsesforløb for musiklærere i kommunen eller på skolen, eller som en mulighed for udvikling af netværk i kommuner eller på tværs af organisationer og institutioner.


 Varighed: Fra 1-4 lektioner á 45 minutter


Pris:         Kr. 700,- pr sololektion (20 % rabat for studerende)

                Kr. 90,- pr lektion for gruppedeltagere.

Hvis du/I har andre specifikke undervisningsønsker indenfor musik, pædagogik eller didaktik, så kontakt Dahlbæk Consulting for et muligt tilbud, der mere målrettet imødekommer dit/jeres behov.

  

Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top