Udvikling i folkeskoler, musikskoler, ungdomsskoler, frie grundskoler, lærer- og pædagoguddannelser.

Et musikfagligt og/eller pædagogisk, didaktisk input kan bidrage til motivation og udvikling af praksis. Det kan tage form som en støtte til etablering og udvikling af tværprofessionelle samarbejdsrelationer, og dermed både udvikle faglighed og samarbejdsformer.

Et musikfagligt input eller forløb målrettes specifikt i forhold til de behov, der er på skolen. Det kan både være kompetenceudviklingen af musikfaggrupper internt på skolen, institutionen, for individuelle eller for en større gruppe i kommuner eller regioner.

Dahlbæk Consulting tilbyder

  • Kurser, oplæg, workshops og foredrag inden for fagområderne musik, pædagogik og didaktik. 
  • Undervisning af både individuelle og grupper. Undervisning retter sig mod udvikling inden for afgrænsede områder, der forudsætter aktiv deltagelse og forberedelse. Gruppeundervisning kan omhandle temaer i undervisningsfaget musik, samt det pædagogiske og didaktiske område i alle fag og fagområder på bachelor og PD-niveau.
  • Aktionslæringsforløb med henblik på udvikling af tværprofessionelle samarbejdsprocesser og -relationer i åben skole

 

   

"Musik gør én svag på en måde, så man bliver stærk" (Benny Andersen, 1976)

 

Interviewartikel om Musikdidaktik i tidsskriftet Dansk Sang. Læs her

 

 

Artikel om bogen "Hvem tæller for?  - når musik i åben skole skal finde takten" (2017) Edition Wilhelm Hansen Læs her

Lektørudtalelse


Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top